บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอสที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567      
 
 
 
 
   


วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2567...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 138 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 137 ประจำเดือน ตุลาคม 2566...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 136 ประจำเดือน กันยายน 2566...


วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2567...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 138 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 137 ประจำเดือน ตุลาคม 2566...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 136 ประจำเดือน กันยายน 2566...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 133 ประจำเดือน เดือนสิงหาคม 2566...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 134 ประจำเดือน สิงหาคม 2566...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 132 ประจำเดือน สิงหาคม 2566...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 135 ประจำเดือน สิงหาคม 2566...
 
 
18 ม.ค. 2567 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ฉบับภาษาไทย 67
18 ม.ค. 2567 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ฉบับภาษาอังกฤษ 67
18 ม.ค. 2567 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 67
15 ม.ค. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการส...
15 ม.ค. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการส...
9 ม.ค. 2567 ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที...
27 ก.พ. 2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอสที ชนิดกล่อง ขนาดบรร...
7 ก.พ. 2567 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินสายวัดป่าธรรมสามั...
6 ก.พ. 2567 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านเมือ...
5 ก.พ. 2567 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกร...
26 ม.ค. 2567 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารองค์การบริหาร...
16 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมสายใต้วัด-เลียบแม่น้ำมูล
16 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดดาล บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 โดย...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 ส...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 ส...
20 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.เมืองน้อย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แผนตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โครงการต่างๆ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2567
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
 
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยการกรบุคคล
 
หลักเกฑณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 525047 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน