บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 มี.ค. 2567    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 13
  12 ก.พ. 2567    รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2567 95
  17 ต.ค. 2566    ประกาศ แผนการซ่อมบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 25
  11 ก.ย. 2566    ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 74
  7 มิ.ย. 2566    ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 53
  20 ต.ค. 2565    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 75
  20 ต.ค. 2565    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ก่อสร้างอาคาร) 80
  20 ต.ค. 2565    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566(ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเทา) 75
  10 พ.ย. 2564    เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 126
  2 ก.ย. 2564    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 115

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 551804 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน