บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  11 มิ.ย. 2567    การโอนเงินประมาณรายจ่ายประจำปี 6
  14 ก.ย. 2566    ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2567 72
  12 ก.ย. 2565    ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2566 131
  27 เม.ย. 2565    ร่างข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย 2558 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ. 65) 104
  2 ก.ย. 2564    ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี 2565 88
  28 ก.ย. 2563    ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 94
  23 ธ.ค. 2562    ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เรื่อง การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 137
  18 ก.ย. 2562    ข้อบัญงบประมาณ 2563 130
  13 ก.ย. 2561    ประมาณการรายรับ 62 98
  13 ก.ย. 2561    ตามแผนงาน 62 90

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 555447 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน