บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 สภา อบต.

   
 

นายสุพัฒน์  อุ่นอ่อน

 
  ประธานสภา อบต.เมืองน้อย  
 

เบอร์โทร  08-3367-9001

 
   
 

นายไพรัตน์  เหมือนมาตย์

 
 

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

 
 

เบอร์โทร  08-7240-4046

 
   
  พ.จ.ต.ประทวน  วราพุฒ  
 

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

 
 

เบอร์โทร  08-7875-7730

 

นายชุมแพ  คำเพราะ  

นางสมนึก  ทางทอง

นายประมวล  ประสงค์ศิลป์  

สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 1 สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 2 สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 4

นางสุภัทรธนัน  คำศรี

นายเปรม  ทาระ

นายเสร็จ  เขียวอ่อน

สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 6 สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 7 สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 8
 

นางสาวรุ่งทิพา  กรมพะไมย  

  นายประสิทธิ์  จันทร์แจ่ม 
สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 9   สภาอบต.เมืองน้อย หมู่ที่ 10
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 551808 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน