บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 31 ส.ค. 2565

กิจกรรมโครงการยาเสพติด 65

(ผู้อ่าน 57 คน)

วันที่ 16 ส.ค. 2565

กิจกรรมโครงการโรคไข้เลือดออก 65

(ผู้อ่าน 49 คน)

วันที่ 27 ก.ค. 2565

เขตปลอดยาสูบ 65

(ผู้อ่าน 55 คน)

วันที่ 15 ก.ค. 2565

(ผู้อ่าน 42 คน)

วันที่ 13 เม.ย. 2565

กิจกรรมโครงการโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

(ผู้อ่าน 53 คน)

วันที่ 28 มี.ค. 2565

ตรวจสุขภาพคนพิการ 65

(ผู้อ่าน 47 คน)

วันที่ 19 ม.ค. 2564

จดหมายข่าวกองคลัง

(ผู้อ่าน 283 คน)

วันที่ 26 มิ.ย. 2563

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 63

(ผู้อ่าน 406 คน)

วันที่ 21 พ.ค. 2563

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563

(ผู้อ่าน 379 คน)

วันที่ 27 เม.ย. 2563

วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 63

(ผู้อ่าน 412 คน)

วันที่ 2 ต.ค. 2562

กิจกรรมโครงการจิตอาสา

(ผู้อ่าน 519 คน)

วันที่ 8 ส.ค. 2562

โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงโคเนื้อ

(ผู้อ่าน 499 คน)

วันที่ 5 ส.ค. 2562

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

(ผู้อ่าน 598 คน)

วันที่ 27 พ.ค. 2562

กิจกรรมธรรมสัญจร

(ผู้อ่าน 466 คน)

วันที่ 24 พ.ค. 2562

กิจกรรมปลูกต้นไม้

(ผู้อ่าน 440 คน)

วันที่ 26 เม.ย. 2562

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตร

(ผู้อ่าน 441 คน)

วันที่ 11 เม.ย. 2562

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

(ผู้อ่าน 420 คน)

วันที่ 27 มี.ค. 2562

อบรมการจัดการขยะในครัวเรือน

(ผู้อ่าน 454 คน)

วันที่ 12 ม.ค. 2562

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2562

(ผู้อ่าน 518 คน)

วันที่ 10 ม.ค. 2562

กิจกรรมรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง

(ผู้อ่าน 605 คน)

วันที่ 20 ธ.ค. 2561

เชิญร่วมบริจาคโทรศัพท์

(ผู้อ่าน 497 คน)

วันที่ 25 ต.ค. 2561

กิจกรรมวันออกพรรษา

(ผู้อ่าน 737 คน)

วันที่ 25 ต.ค. 2561

กิจกรรมวันปิยะมหาราช

(ผู้อ่าน 663 คน)

วันที่ 28 ก.ย. 2561

โครงการอบรมเลี้ยงโคเนื้อ

(ผู้อ่าน 619 คน)

วันที่ 26 ก.ค. 2561

กิจกรรม Big Cleaning day อบต.เมืองน้อย

(ผู้อ่าน 614 คน)

วันที่ 26 ก.ค. 2561

ถวายเทียนพรรษา

(ผู้อ่าน 599 คน)

วันที่ 18 ก.ค. 2561

ภาพกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้

(ผู้อ่าน 675 คน)

No results found

เลื่อนลง