บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 31 ส.ค. 2565

กิจกรรมโครงการยาเสพติด 65

(ผู้อ่าน 38 คน)

วันที่ 16 ส.ค. 2565

กิจกรรมโครงการโรคไข้เลือดออก 65

(ผู้อ่าน 29 คน)

วันที่ 27 ก.ค. 2565

เขตปลอดยาสูบ 65

(ผู้อ่าน 40 คน)

วันที่ 15 ก.ค. 2565

(ผู้อ่าน 24 คน)

วันที่ 13 เม.ย. 2565

กิจกรรมโครงการโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

(ผู้อ่าน 34 คน)

วันที่ 28 มี.ค. 2565

ตรวจสุขภาพคนพิการ 65

(ผู้อ่าน 33 คน)

วันที่ 19 ม.ค. 2564

จดหมายข่าวกองคลัง

(ผู้อ่าน 271 คน)

วันที่ 26 มิ.ย. 2563

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 63

(ผู้อ่าน 389 คน)

วันที่ 21 พ.ค. 2563

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563

(ผู้อ่าน 360 คน)

วันที่ 27 เม.ย. 2563

วารสารปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน เมษายน 63

(ผู้อ่าน 397 คน)

วันที่ 2 ต.ค. 2562

กิจกรรมโครงการจิตอาสา

(ผู้อ่าน 490 คน)

วันที่ 8 ส.ค. 2562

โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงโคเนื้อ

(ผู้อ่าน 487 คน)

วันที่ 5 ส.ค. 2562

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

(ผู้อ่าน 575 คน)

วันที่ 27 พ.ค. 2562

กิจกรรมธรรมสัญจร

(ผู้อ่าน 451 คน)

วันที่ 24 พ.ค. 2562

กิจกรรมปลูกต้นไม้

(ผู้อ่าน 430 คน)

วันที่ 26 เม.ย. 2562

โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตร

(ผู้อ่าน 428 คน)

วันที่ 11 เม.ย. 2562

กิจกรรมวันผู้สูงอายุ

(ผู้อ่าน 407 คน)

วันที่ 27 มี.ค. 2562

อบรมการจัดการขยะในครัวเรือน

(ผู้อ่าน 432 คน)

วันที่ 12 ม.ค. 2562

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2562

(ผู้อ่าน 507 คน)

วันที่ 10 ม.ค. 2562

กิจกรรมรณรงค์แยกขยะก่อนทิ้ง

(ผู้อ่าน 593 คน)

วันที่ 20 ธ.ค. 2561

เชิญร่วมบริจาคโทรศัพท์

(ผู้อ่าน 485 คน)

วันที่ 25 ต.ค. 2561

กิจกรรมวันออกพรรษา

(ผู้อ่าน 665 คน)

วันที่ 25 ต.ค. 2561

กิจกรรมวันปิยะมหาราช

(ผู้อ่าน 651 คน)

วันที่ 28 ก.ย. 2561

โครงการอบรมเลี้ยงโคเนื้อ

(ผู้อ่าน 595 คน)

วันที่ 26 ก.ค. 2561

กิจกรรม Big Cleaning day อบต.เมืองน้อย

(ผู้อ่าน 599 คน)

วันที่ 26 ก.ค. 2561

ถวายเทียนพรรษา

(ผู้อ่าน 583 คน)

วันที่ 18 ก.ค. 2561

ภาพกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้

(ผู้อ่าน 653 คน)

No results found

เลื่อนลง