บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2567    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 14
  7 ก.พ. 2567    แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 67-69 14
  23 มี.ค. 2566    สถิติการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2566 76
  23 มี.ค. 2566    สถิติการโอนย้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 81
  11 ก.พ. 2566    ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 87
  11 ก.พ. 2566    ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร อปท. 101
  11 ก.พ. 2566    ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิก อปท. 86
  25 ม.ค. 2566    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 82
  20 ม.ค. 2566    การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 66 55
  5 ม.ค. 2566    ประกาศ ข้อกำหนดจริยธรรมของ อบต.เมืองน้อย 48

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 555499 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน