บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ก.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 10 17
  21 มิ.ย. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื่้อเพลิงและหล่อลื่น ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปี งบประมาณ 2567 12
  21 มิ.ย. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณปี 2567 12
  10 มิ.ย. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด 21
  30 พ.ค. 2567    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1,7,8 21
  27 พ.ค. 2567    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.140-24 สายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1,7,8 20
  20 พ.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.140-11 จากสายบ้านหนองเทา ถึงสายบ้านโนนสวน ฯ 25
  20 พ.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.140-11 จากสายบ้านหนองเทา ถึงสายบ้านโนนสวน หนองเทา หมู่ที่ 3,9 25
  17 พ.ค. 2567    ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเทาหมู่ 9 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140-11 จากบ้านหนองเทา ถึงสายบ้านโนนสวน หนองเทา หมู่ที่ 3,9 22
  14 พ.ค. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 4,10 รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.140-28 10

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 562515 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน