บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 ก.พ. 2567    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอสที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
  7 ก.พ. 2567    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินสายวัดป่าธรรมสามัคคีไปบ้านหนองไฮ 2
  6 ก.พ. 2567    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 2
  5 ก.พ. 2567    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกรอบหมู่บ้านและถนนไปไร่นาบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7
  26 ม.ค. 2567    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย (หลังใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
  25 ธ.ค. 2566    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10
  29 พ.ย. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ หมู่ 8 16
  29 พ.ย. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตามโครงการติดตั้งโคมไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ หมู่ 4,10 9
  29 พ.ย. 2566    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมพลาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8
  28 พ.ย. 2566    ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (สายพ่อใหญ่วงศ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 525012 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน