บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 ต.ค. 2566    รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566 17
  11 ต.ค. 2566    ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 30
  10 ต.ค. 2566    รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 42
  6 ต.ค. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 41
  4 ก.ค. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 54
  4 เม.ย. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 168
  4 เม.ย. 2566    รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2566 305
  20 มี.ค. 2566    รายงานการเงินประจำปี 2565 49
  9 ม.ค. 2566    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 1 68
  23 ธ.ค. 2565    ประกาศ รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 76

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 508045 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน