บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 แผนและความก้าวหน้าในการดําเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 มี.ค. 2567    ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 9
  20 ต.ค. 2566    แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 79
  6 ก.พ. 2566    รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 89
  4 ต.ค. 2565    ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 130
  1 ก.ค. 2565    ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 112
  5 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน 96
  27 ก.ย. 2564    แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 108
  2 ก.พ. 2564    แผนการดำเนินงานปี 2564 110
  13 ม.ค. 2563    แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 110
  8 ม.ค. 2563    แผนการดำเนินงานประจำปี 2563 90

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 532810 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน