บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ม.ค. 2567    คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับ อปท. ในการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุน กรณี อปท. เป็นหน่วยรับงบประมาณ 34
  9 ม.ค. 2567    คู่มือการปฏิบัติงาน อปท. 30
  8 ม.ค. 2567    คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น 29
  3 ม.ค. 2567    แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (พ.ศ.66-70) 21
  20 ก.ค. 2564    คู่มือปฏิบัติงาน ซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (กองช่าง) 130
  5 ม.ค. 2564    คู่มือกฎหมายการปฎิบัติงานของ อปท. 101
  24 พ.ย. 2563    คู่การใช้ระบบข้อมูลกลาง อปท.สำหรับ อปท. 88
  24 พ.ย. 2563    คู่มือการใช้ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิก อปท. 122
  24 พ.ย. 2563    คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศการจัดฐานข้อมูลเบี้่ยยังชีพของ อปท. 89
  24 พ.ย. 2563    คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. 83
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 555463 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน