บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 แผนอัตรากำลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  7 ก.ย. 2566    ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2567-2569 78
  7 ก.ย. 2566    ประกาศใช้แผนอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2567-2569 82
  2 ก.พ. 2566    แผนอัตรากำลัง 3 ปีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2566 92
  23 ก.ย. 2564    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 113
  21 เม.ย. 2564    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่1) พ.ศ. 2564 126
  7 ต.ค. 2563    ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564-2566) 101
  20 มี.ค. 2562    คำสั่งมอบหมายงาน 156
  19 มี.ค. 2562    แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2562 142
  29 ก.ย. 2560    แผนอัตรากำลัง 61-63 102
  1 เม.ย. 2560    แผนอัตรากำลัง 59 109
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 555477 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน