บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 โครงการต่างๆ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 ส.ค. 2563    โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2563 140
  5 ส.ค. 2563    โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัย ด้วยเกลือเสริมไอโอดีน 95
  27 ก.ค. 2563    แผนงานกิจกรรมตรวจคัดกรองโรคให้กับผู้สูงอายุ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 121
  16 มิ.ย. 2563    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 156
  16 มิ.ย. 2563    แผนงานกิจกรรมส่งเสริมวินัยการออมในครัวเรือน 103
  3 มิ.ย. 2563    โครงการฝึกอบรมกิจกรรมเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว 129
  20 พ.ค. 2563    กิจกรรมอบรมให้ความรู้ อสม. ในการฝึกตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน 99
  20 พ.ค. 2563    โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 121
  12 พ.ค. 2563    กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การทำน้ำหมัก โครงการแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน 97
  5 พ.ค. 2563    กิจกรรมอบรมให้ความรู้ อสม./อผส. ในการดูแลผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน 124

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 555429 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน