บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
           

 


   
  พ.จ.ต.ประทวน วราพุฒ  
 

ปลัด อบต.เมืองน้อย

08-7875-7730

 
   
  นางพัชราวดี ปักโคทะกัง  
 

รองปลัด อบต.เมืองน้อย

09-8173-7824

 
นายวัชรินทร์ บุญเริ่ม นางสาวจิรพรรณ บุษบงก์ นายอภิชาติ  บัวแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัด

08-6876-6390

ผู้อำนวยการกองคลัง

06-1693-4664

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

08-9846-8993

   
  นายโยธิน บัวทอง  
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

08-1407-0909

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 555428 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน