บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  ร.ต.อ.  ดำรงค์  เหรียญตะคุ  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

 
 

เบอร์โทร  08-6248-8945

 
 
นายสมาน  สืบเสน   นายสุรธีร์  เทพบุรี

รองนายกฯ

 

รองนายกฯ

เบอร์โทร  08-2251-1044

 

เบอร์โทร  08-7250-3034

   
  นางมัจฉา  พิมพา  
 

เลขานุการนายกฯ

เบอร์โทร  09-2370-1924

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 555492 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน