บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 รายงานผลการดำเนินงาน
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  19 เม.ย. 2567    รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 รอบ 6 เดือน 16
  15 ม.ค. 2567    รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 27
  18 เม.ย. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 71
  3 ก.พ. 2566    รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 95
  3 ก.พ. 2566    รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 65 (รอบ 6 เดือน) 89
  1 ก.พ. 2565    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 85
  8 เม.ย. 2564    ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 95
  1 เม.ย. 2564    รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 89
  2 ก.พ. 2564    รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน ปี 63 92
  7 ม.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 110

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 555488 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน