บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 พ.ค. 2567    ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยบริหารเคลื่อนที่ในการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2567 8
  4 ต.ค. 2566    รายงานสรุปผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 1
  10 มิ.ย. 2566    ประกาศขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 2) 41
  1 ส.ค. 2565    ประกาศ ขยายระยะเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 130
  28 เม.ย. 2565    ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 132
  9 ก.พ. 2565    ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี 2565 121
  30 มิ.ย. 2564    การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้างและการงดเบี้ยปรับ 102
  1 มิ.ย. 2563    ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์และสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) 118
  30 มี.ค. 2563    ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 105
  30 ส.ค. 2562    ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 139
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 555495 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน