บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 ก.ย. 2566    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2-66 0
  15 ก.ย. 2566    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1-66 0
  15 ส.ค. 2566    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2-66 ครั้งที่ 2 1
  3 ส.ค. 2566    รายงานกาประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2-66 ครั้งที่ 1 0
  19 ก.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2-66 ครั้งที่ 1 0
  7 เม.ย. 2566    รายงานการประชุมสภาสมัย วิสามัญ สมัยที่ 1-66 ครั้งที่ 2 0
  27 มี.ค. 2566    รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1-66 1
  1 ก.พ. 2566    รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1-66 1
  31 ม.ค. 2566    ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 75
  16 ธ.ค. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองน้อยที่มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 54

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 555434 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน