บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 ม.ค. 2566    ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 60
  16 ธ.ค. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองน้อยที่มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 47
  15 ธ.ค. 2565    ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 47
  9 ธ.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เมืองน้อย สมัยสามัญสมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 55
  30 ก.ย. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองน้อยที่มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 40
  30 ก.ย. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองน้อยที่มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 45
  27 ก.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เมืองน้อย สมัยสามัญสมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 3 58
  23 ก.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/65 ครั้งที่ 2 52
  16 ก.ย. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองน้อยที่มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 52
  14 ก.ย. 2565    ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 52

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 532827 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน