บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 แบบฟอร์มติดต่อราชการ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  22 พ.ย. 2566    แบบฟอร์มยื่นคำร้องตามประกาศ อบต.เมืองน้อย เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ยื่นแบบฟอร์มคำร้องสำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย คำขอรับ ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย โดยทำเป็นธุรกิจ หรือโดยรับประโยชน์ตอบแทนด้วยการค 68
  22 พ.ย. 2566    แบบฟอร์มยื่นคำร้องตามประกาศ อบต.เมืองน้อย เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ยื่นแบบฟอร์มคำร้องสำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูล (สม.3) 50
  26 ต.ค. 2566    แบบฟอร์มคำขอยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 72
  24 ต.ค. 2566    แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป 51
  18 ต.ค. 2566    แบบฟอร์มคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร 59
  18 ต.ค. 2566    แบบฟอร์มยื่นคำร้องตามประกาศ อบต.เมืองน้อย เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ยื่นแบบฟอร์มคำร้องสำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย คำร้องขออนุญาตก่อสร้าง 68
  18 ต.ค. 2566    หนังสือรับรองให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน 52
  18 ต.ค. 2566    แบบฟอร์มยื่นคำร้องตามประกาศ อบต.เมืองน้อย เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ยื่นแบบฟอร์มคำร้องสำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย (แบบฟอร์มคำร้องคำขอข้อมูลข่าวสาร) 119
  18 ต.ค. 2566    แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชน 108
  18 ต.ค. 2566    แบบฟอร์มยื่นคำร้องตามประกาศ อบต.เมืองน้อย เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ยื่นแบบฟอร์มคำร้องสำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย (แบบฟอร์มขอจดทะเบียนพาณิชย์) 143

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 551813 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน