บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  9 ม.ค. 2566    ประกาศ หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 65
  26 ต.ค. 2565    ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งฯ 55
  26 ต.ค. 2565    ประกาศ กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 57
  26 ต.ค. 2565    ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูฯ 56
  12 ต.ค. 2565    ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นเรื่องมาตรฐานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ 70
  3 ต.ค. 2565    ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 60
  15 ธ.ค. 2563    ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 79
  15 ธ.ค. 2563    ประกาศ ก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ 88
  15 ธ.ค. 2563    มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น 75
  10 ธ.ค. 2563    ประกาศ สร้างขวัญและกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 90

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 551806 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน