บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  14 พ.ย. 2566    ประกาศ การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาล 18
  1 พ.ย. 2566    รายงานผลการปฏิบัติของคณะทำงานลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รอบ 6เดือนหลัง งบประมาณ 66 26
  1 พ.ย. 2566    รายงานผลการปฏิบัติของคณะทำงานลดการใช้พลังงานไฟฟ้า รอบ 12เดือน งบประมาณ 66 29
  18 ต.ค. 2566    ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 31
  18 ต.ค. 2566    ประกาศ เรื่องวิธีแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 37
  3 ต.ค. 2566    รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 44
  3 ต.ค. 2566    ประกาศ การกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองฯ 52
  18 ก.ย. 2566    เกียรติบัตรร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองอย่างต่อเนื่อง 50
  28 มิ.ย. 2566    แผนการจัดเก็บ ขยะติดเชื้อ และขยะอันตรายในชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 70
  2 มิ.ย. 2566    ประกาศ การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง (ตรวจสอบภายใน) 50

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 507998 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน