บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 มิ.ย. 2567    การส่งเสริมและบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) 10
  17 พ.ค. 2567    ประกาศ ให้ประมูลเช่าอาคารหลังเก่า (ห้องกองช่างเดิม) 9
  17 พ.ค. 2567    ประชาสัมพันธ์โครงการออกหน่วยบริหารเคลื่อนที่ในการรับชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2567 11
  9 เม.ย. 2567    การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 20
  1 เม.ย. 2567    แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ 26
  1 เม.ย. 2567    การขับเคลื่อนจริยธรรม 67 32
  19 มี.ค. 2567    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 22
  15 ก.พ. 2567    กิจกรรมองค์กรคุณธรรมและขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 17
  18 ม.ค. 2567    ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ฉบับภาษาไทย 67 39
  18 ม.ค. 2567    ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ฉบับภาษาอังกฤษ 67 38

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 555459 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน