บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 ม.ค. 2567    ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ฉบับภาษาไทย 67 17
  18 ม.ค. 2567    ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ฉบับภาษาอังกฤษ 67 18
  18 ม.ค. 2567    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 67 17
  15 ม.ค. 2567    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเทา 12
  15 ม.ค. 2567    องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณุูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน 13
  9 ม.ค. 2567    ข้อมูลสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 19
  3 ม.ค. 2567    ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ประจำปีงบประมาณ 2566 17
  19 ธ.ค. 2566    แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ 2566 2
  13 ธ.ค. 2566    การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567 16
  7 ธ.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เรื่องโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของ อบต.เมืองน้อย พ.ศ. 2566 48

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 525046 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน