บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 กองการศึกษา
           

 


 

 
 

นายโยธิน บัวทอง

 
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 

 
 

นางสาวนิรมล เขียวอ่อน

 
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
   
 

นางไพเราะ  วราพุฒ 

 
  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  
   
  นางสาววลัยภรณ์  เอกศิริ  
  ผู้ช่วยครูผู้ช่วย  
   
  นางสาวกัญญา  ถนอมพันธ์  
  ผู้ช่วยครูผู้ช่วย  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 525058 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน