บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 กองช่าง
           

 


   
  นายอภิชาติ  บัวแก้ว  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
   
  นายพรชัย เกียรติศักดากุล  
  นายช่างโยธาชำนาญงาน  
   
  พ.อ.อ.จักรี สีหะวงษ์  
  เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน  
 
นายไม้เอก เหมือนมาตย์   นายขวัญชัย บุญเสนอ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา   ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
   
  นายพนัส บุญเสนอ  
  คนงาน  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 525053 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน