บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 สำนักปลัด
           

 


   
  นายวัชรินทร์ บุญเริ่ม  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
นายสุรพงษ์ อุทัย นางทัศนีย์ จันทร์แจ่ม นายทองดี ศรีนาม
นิตกรชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
 
นางสาวนันทิยา สุรวิทย์   นางสาวนิพัชรินทร์ ทานะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   นักจัดการงานทั่วไป
   
  จ่าเอกเทพดำรง ทองคำ  
  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน  
นางสาวพุทธรักษ์ คำศรี นางสาวณัฐธิดา เหรียญตะคุ นางสาวปฎิภาณี ศรีใส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายนฤพล  คำศรี นายณรงค์ พิมพา นายวีระศักดิ์  ธุรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ฃ่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภารโรง
นายสุริยา  แสงผา นายกวินทัต เบ้าทอง นายธนพงษ์  ทาระ
คนงาน พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 525027 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน