บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณุูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
    รายละเอียดข่าว :

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณุูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน

    เอกสารประกอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณุูปโภคและกิจการอื่น ๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 525066 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน