บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญงบประมาณ 2563
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : ข้อบัญงบประมาณ 2563
 
ประกาศ
คำแถลง 1
คำแถลง2
คำแถลง 3
คำแถลง4
คำแถลง2
บันทึกหลักการณ์และเหตุผล1
บันทึกหลักการณ์และเหตุผล2
บันทึกหลักการณ์และเหตุผล3
บันทึกหลักการณ์และเหตุผล4
รายรับ
รายละเอียดรายจ่าย
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 562517 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน