บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 
  ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 65     ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ     ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (นักวิชาการตรวจสอบภายใน)      
 
 
   


วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 91 ประจำเดือน มิถุนายน 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 95 ประจำเดือน มิถุนายน 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 92ประจำเดือน มิถุนายน 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 93 ประจำเดือน มิถุนายน 2565...


วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 91 ประจำเดือน มิถุนายน 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 95 ประจำเดือน มิถุนายน 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 92ประจำเดือน มิถุนายน 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 93 ประจำเดือน มิถุนายน 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 93 ประจำเดือน มิถุนายน 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 90 ประจำเดือน มิถุนายน 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 89 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 88 ประจำเดือน เมษายน 2565...
 
 
6 มิ.ย. 2565 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ พนักง...
1 มิ.ย. 2565 ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (นักวิชาการตรวจสอบภายใน)
31 พ.ค. 2565 ประกาศ รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือ...
30 พ.ค. 2565 ระเบียบ อบต.เมืองน้อย ว่าด้วยการเข้าสอบการสรรหาฯ (พนักงานจ้างขับรถบรร...
23 พ.ค. 2565 ข้อบังคับ สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าบ้านหนองเทา
6 พ.ค. 2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(พนักงานขับร...
13 มิ.ย. 2565 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 65
9 พ.ค. 2565 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือนเดือน เมษายน 2565
22 เม.ย. 2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั...
5 เม.ย. 2565 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 65
31 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนฯ (พิษสุนัขบ้า)
16 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมสายใต้วัด-เลียบแม่น้ำมูล
16 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดดาล บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 โดย...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 ส...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 ส...
20 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.เมืองน้อย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โครงการต่างๆ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 284747 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน