บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564     ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 64      
 
 
   


วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 64...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 64...

จดหมายข่าวกองคลัง...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2564...


วารสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือน พฤษภาคม 64...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 64...

จดหมายข่าวกองคลัง...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2564...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กันยายน ...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 63...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฎาคม 63...
 
 
4 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการ ประเภ...
3 พ.ค. 2564 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปล...
5 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์การจัดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผุู้ใช้น้ำ
31 มี.ค. 2564 บันทึกรายงานสรุปผลการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
31 มี.ค. 2564 ประกาศ ผลการดำเนินงานผู้มาร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
30 มี.ค. 2564 กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
16 มิ.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
16 มิ.ย. 2564 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10 มิ.ย. 2564 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 64
8 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต...
28 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู เอส ที ตามโครงการเยียวยา...
16 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมสายใต้วัด-เลียบแม่น้ำมูล
16 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดดาล บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 โดย...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 ส...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 ส...
20 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.เมืองน้อย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 187213 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน