โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 
  ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563     ประชาสัมพันธ์การจัดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผุู้ใช้น้ำ     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 3 สายหนองเวศ - สวนป่าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง      
 
 
   


วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 64...

จดหมายข่าวกองคลัง...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2564...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563...


วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 64...

จดหมายข่าวกองคลัง...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2564...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กันยายน ...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 63...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฎาคม 63...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 63...
 
 
5 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์การจัดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผุู้ใช้น้ำ
31 มี.ค. 2564 บันทึกรายงานสรุปผลการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
31 มี.ค. 2564 ประกาศ ผลการดำเนินงานผู้มาร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
19 มี.ค. 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (คนงานทั...
19 มี.ค. 2564 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต64
19 มี.ค. 2564 การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต64
2 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 3 สายหนองเ...
31 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาดบร...
12 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4)
8 มี.ค. 2564 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 64
8 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องคอริ่ง เช็คเนื้...
16 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมสายใต้วัด-เลียบแม่น้ำมูล
16 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดดาล บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 โดย...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 ส...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 ส...
20 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.เมืองน้อย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 156358 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน