บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 
  แนวทางการปฏิบัติdos/don'ts     การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 66     ผลการดำเนินกาเรพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.เมืองน้อย      
 
 
   


วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 122 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 121 ประจำเดือน มกราคม 2566...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 120 ประจำเดือน มกราคม 2566...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 119 ประจำเดือน ธันวาคม 2565...


วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 122 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 121 ประจำเดือน มกราคม 2566...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 120 ประจำเดือน มกราคม 2566...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 119 ประจำเดือน ธันวาคม 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 117 ประจำเดือน ธันวาคม 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 118 ประจำเดือน ธันวาคม 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 116 ประจำเดือน ธันวาคม 2565...

วารสารประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 116 ประจำเดือน ธันวาคม 2565...
 
 
24 มี.ค. 2566 แนวทางการปฏิบัติdos/don'ts
23 มี.ค. 2566 ประกาศ ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำป...
22 มี.ค. 2566 รายงานสรุปผลการการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มีนา...
21 มี.ค. 2566 การดำเนินการตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 66 ร...
2 มี.ค. 2566 สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
23 ก.พ. 2566 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
8 มี.ค. 2566 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 66
19 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนอง...
11 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างอาคารจอดรถ อบต.เมืองน้อย
10 ม.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ...
9 ม.ค. 2566 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565
16 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมสายใต้วัด-เลียบแม่น้ำมูล
16 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดดาล บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 โดย...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 ส...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 ส...
20 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.เมืองน้อย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โครงการต่างๆ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2566
 
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยการกรบุคคล
 
หลักเกฑณ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 437876 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน