โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ 63     ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลอกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ      
 
 
   


จดหมายข่าวกองคลัง...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2564...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กันยายน ...


จดหมายข่าวกองคลัง...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2564...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กันยายน ...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 63...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฎาคม 63...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 63...

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563...
 
 
22 ก.พ. 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
15 ก.พ. 2564 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจ 63
11 ก.พ. 2564 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลอกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ
9 ก.พ. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเ...
3 ก.พ. 2564 ประกาศเจตจำนง 64
2 ก.พ. 2564 มาตรส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 63
10 ก.พ. 2564 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 64
4 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 สา...
4 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้...
29 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส...
19 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนดินบ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 1
16 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมสายใต้วัด-เลียบแม่น้ำมูล
16 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดดาล บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 โดย...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 ส...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 ส...
20 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.เมืองน้อย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 147508 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน