บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่่ 10     ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564     เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564      
 
 
   


วารสารประชาสัมพันธ์ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2564...

วารสารประชาสัมพันธ์ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 ประจำเดือนสิงหาคม 2564...

วารสารประชาสัมพันธ์ปีที่ 3 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนสิงหาคม 2564...

วารสารประชาสัมพันธ์ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนสิงหาคม 2564...


วารสารประชาสัมพันธ์ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 2564...

วารสารประชาสัมพันธ์ปีที่ 3 ฉบับที่ 14 ประจำเดือนสิงหาคม 2564...

วารสารประชาสัมพันธ์ปีที่ 3 ฉบับที่ 13 ประจำเดือนสิงหาคม 2564...

วารสารประชาสัมพันธ์ปีที่ 3 ฉบับที่ 12 ประจำเดือนสิงหาคม 2564...

วารสารประชาสัมพันธ์ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนสิงหาคม 2564...

วารสารประชาสัมพันธ์ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2564...

วารสารประชาสัมพันธ์ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนสิงหาคม 2564...

วารสารประชาสัมพันธ์ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำเดือนสิงหาคม 2564...
 
 
4 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการ ประเภ...
3 พ.ค. 2564 ประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปล...
5 เม.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์การจัดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผุู้ใช้น้ำ
31 มี.ค. 2564 บันทึกรายงานสรุปผลการยื่นคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
31 มี.ค. 2564 ประกาศ ผลการดำเนินงานผู้มาร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
30 มี.ค. 2564 กิจกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
17 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองน้ำเ...
13 ก.ย. 2564 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บขยะอันตราย ตามโครงก...
2 ก.ย. 2564 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมสายใต้วัด-เลียบแม่น้ำมูล
16 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดดาล บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 โดย...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 ส...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 ส...
20 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.เมืองน้อย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
โครงการต่างๆ
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 207599 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน