โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 
  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาจ้าง     จดหมายข่าวกองคลัง (ภาษีป้าย)     ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนดินบ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 1      
 
 
 
   


จดหมายข่าวกองคลัง...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2564...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กันยายน ...


จดหมายข่าวกองคลัง...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มกราคม 2564...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กันยายน ...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนสิงหาคม 63...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฎาคม 63...

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือนมิถุนายน 63...

ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563...
 
 
20 ม.ค. 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาจ้าง
19 ม.ค. 2564 จดหมายข่าวกองคลัง (ภาษีป้าย)
7 ธ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งฯ
2 ธ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์คะแนนประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการข...
30 พ.ย. 2563 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้าง (ตำแห...
30 พ.ย. 2563 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารฯ
19 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนดินบ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 1
19 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกบ้านหนองมุขหมู่...
15 ม.ค. 2564 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8 ม.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญ...
7 ม.ค. 2564 ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
16 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมสายใต้วัด-เลียบแม่น้ำมูล
16 เม.ย. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดดาล บ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 โดย...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 9 ส...
15 เม.ย. 2563 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนดินถมลงหินคลุกบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 ส...
20 ก.พ. 2563 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ...
Loading...
 
 
ข้อมูลทั่วไป
 
สาส์นจากนายกอบต.
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาอบต.
พนักงานส่วนตำบล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
ประกาศราคากลาง
 
 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอบต.เมืองน้อย
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
สปสช.ตำบล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
ข้อบัญญัติงบประมาณ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน

 

 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
 
 
แบบประเมิน LPA
 
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 137665 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน