บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  23 มี.ค. 2566    สถิติการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2566 10
  23 มี.ค. 2566    สถิติการโอนย้าย ประจำปีงบประมาณ 2566 11
  11 ก.พ. 2566    ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 21
  11 ก.พ. 2566    ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหาร อปท. 35
  11 ก.พ. 2566    ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิก อปท. 25
  25 ม.ค. 2566    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 16
  26 ต.ค. 2565    การขับเคลื่อนจริยธรรม 16
  25 ต.ค. 2565    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24
  2 ก.พ. 2565    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 49
  20 ม.ค. 2565    การดำเนินการตามนโยบายงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 67

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 437895 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน