บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ก.พ. 2565    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 24
  20 ม.ค. 2565    การดำเนินการตามนโยบายงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565 26
  17 ม.ค. 2565    ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 25
  11 ม.ค. 2565    ประกาศประมวลจริยธรรม 65 2
  10 ม.ค. 2565    ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล ก.อบต. 21
  5 ม.ค. 2564    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26
  23 ธ.ค. 2563    ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยการบุคคล 20
  16 ธ.ค. 2563    การดำเนินการตามนโยบายงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 21
  15 ธ.ค. 2563    ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 21
  15 ธ.ค. 2563    ประกาศ ก.จ. ก.ท.และก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน 21

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 374042 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน