วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ม.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ม.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอยสำเร็จรูป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองเทา-ไปบ้านโนนสวน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.140-11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.140-01 จากสายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 ถึงสาย (ทางมูล) บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6  ม.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรื้อถอนพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในที่ทำการ อบต.เมืองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.140-11 จากสายบ้านหนองเทา ถึงสาย บ้านโนนสวน บ้านหนองเทา หมู่ที่ 3,9 ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8 (ห้วยหนาด) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.140-02 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2565
จ้างก่อสร้างอาคารจอดรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (วัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง