วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 9 สายทางหลวงชนบทไปทางมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 เส้นโนนก่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์การฝึกอบรม การจัดการขยะรีไซเคิล (3.2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
วัสดุประปา
2  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 3 สายหนองเวศ - สวนป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องคอริ่ง เช็คเนื้อถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลงหินคลุกบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 6 สายหลังวัดป่าบ้านเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุก หมู่ที่ 3 สายหนองจ้อก้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 (ห้วยหนาด) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.140-03 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)