บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 คณะผู้บริหาร

   
  นายไพบูลย์ คำศรี  
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

โทร  08-5312-5210

 
 
นายสมาน สืบเสน   นายไพรัช เหมือนมาตย์

รองนายกฯ

โทร  08-2251-1044

 

รองนายกฯ

08-7448-1262

   
  นายประสิทธิ์ ทาระ  
 

เลขานุการนายกฯ

08-1185-8004

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 207607 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน