บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย รอบ 6 เดือน 23
  22 ก.พ. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานเรื่้องการร้องเรียนการทุจริต 24
  19 ม.ค. 2565    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 65 24
  18 ม.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 26
  4 ม.ค. 2565    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 65 27
  1 ม.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2565 – 2568) 27
  2 มี.ค. 2564    ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 23
  2 มี.ค. 2564    ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 20
  20 ม.ค. 2563    แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 21
  10 ม.ค. 2561    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 21
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 373981 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน