บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย รอบ 6 เดือน 35
  22 ก.พ. 2565    คู่มือการปฏิบัติงานเรื่้องการร้องเรียนการทุจริต 47
  19 ม.ค. 2565    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ 65 50
  18 ม.ค. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 45
  4 ม.ค. 2565    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 65 52
  1 ม.ค. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2565 – 2568) 40
  2 มี.ค. 2564    ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 83
  2 มี.ค. 2564    ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 81
  20 ม.ค. 2563    แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕64 82
  10 ม.ค. 2561    แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 95
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 284734 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน