บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 แผนป้องกันปราบรามการทุจริต
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 มี.ค. 2566    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส่ภายในหน่วยงาน ปี 2566 (รอบ 6 เดือน) 49
  24 มี.ค. 2566    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 66 92
  24 มี.ค. 2566    ผลการดำเนินกาเรพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.เมืองน้อย 63
  21 มี.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน 58
  6 ก.พ. 2566    คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ 50
  13 ม.ค. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 132
  13 ม.ค. 2566    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2566 111
  13 ม.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน 53
  13 ม.ค. 2566    รายงานผลการดำเนินตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของ อบต. พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 47
  28 เม.ย. 2565    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(พ.ศ. 2566-2570) 40

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 507976 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน