บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  30 พ.ย. 2565    ประกวดราคาจ้าง ถนนคสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ. 140-01 จากสายบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 ถึงสายทางมูล บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 5
  29 พ.ย. 2565    ประกวดราคาจ้างก้อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ศก.ถ.140-11 จากสายบ้านหนองเทาถึงบ้านโนนสวนฯ 11
  10 พ.ย. 2565    ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 65 22
  25 ต.ค. 2565    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565 5
  21 ต.ค. 2565    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯหมู่ 7สายทางมูล) 23
  20 ต.ค. 2565    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566(ก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.เมืองน้อย ระยะที่ 2) 25
  20 ต.ค. 2565    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 3,9) 25
  20 ต.ค. 2565    ประกาศแผนการซ่อมบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 26
  20 ต.ค. 2565    เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 21
  12 ต.ค. 2565    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาฯ 24

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 373948 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน