บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 ต.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.140 - 02 จากสาย บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8 (ห้วยหนาด) บ้านเมืองน้อย หมู่ 8 ตำบลเมืองน้อย 3
  11 ต.ค. 2564    ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงฯ 8
  6 ต.ค. 2564    ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างประชาสัมพันธ์ กันยายน 2564 6
  27 ก.ย. 2564    เปลี่ยแปลงแผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 10
  17 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่่ 10 13
  13 ก.ย. 2564    เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11
  9 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บขยะอันตราย ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมนในการคัดแยกขยะ ที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9
  2 ก.ย. 2564    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 12
  1 ก.ย. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11
  27 ส.ค. 2564    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะ 11

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 226594 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน