โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 หัวหน้าส่วนราชการ
 
           

 


   
  พ.จ.ต.ประทวน วราพุฒ  
  ปลัด อบต.เมืองน้อย  
   
  นางพัชราวดี ปักโคทะกัง  
  รองปลัด อบต.เมืองน้อย  
นายวัชรินทร์ บุญเริ่ม นางสาวจิรพรรณ บุษบงก์ นายอภิชาติ  บัวแก้ว
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
   
  นายโยธิน บัวทอง  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 147501 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน