บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 โครงการต่างๆ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  17 ส.ค. 2563    โครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2563 61
  5 ส.ค. 2563    โครงการเด็กไทยฉลาดสมวัย ด้วยเกลือเสริมไอโอดีน 64
  27 ก.ค. 2563    แผนงานกิจกรรมตรวจคัดกรองโรคให้กับผู้สูงอายุ โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2563 68
  16 มิ.ย. 2563    โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 65
  16 มิ.ย. 2563    แผนงานกิจกรรมส่งเสริมวินัยการออมในครัวเรือน 63
  3 มิ.ย. 2563    โครงการฝึกอบรมกิจกรรมเสริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว 66
  20 พ.ค. 2563    กิจกรรมอบรมให้ความรู้ อสม. ในการฝึกตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน 68
  20 พ.ค. 2563    โครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 61
  12 พ.ค. 2563    กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การทำน้ำหมัก โครงการแหล่งเรียนรู้เพื่อชุมชน 65
  5 พ.ค. 2563    กิจกรรมอบรมให้ความรู้ อสม./อผส. ในการดูแลผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ทำหน้าที่ดูแลสุขภาพในชุมชน 66

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 284728 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน