บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ก.พ. 2564    ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 64 15
  23 พ.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัญวิสามัญ เดือนพฤศจิกายน 62 18
  30 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัญสามัญ เดือน กันยายน 63 15
  23 ก.ย. 2563    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เมืองน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2563 16
  28 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ เดือนสิงหาคม 63 (28 สิงหาคม 63) 19
  24 ส.ค. 2563    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เมืองน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 17
  18 ส.ค. 2563    รายงานประชุมสภาสมัยสามัญ เดือนสิงหาคม 63 19
  13 ส.ค. 2563    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เมืองน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 18
  10 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญเดือนสิงหาคม 63 15
  3 ส.ค. 2563    ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เมืองน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 22

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 207518 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน