บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  2 ก.พ. 2565    ระเบียบสภาองค์การบริส่วนตำบลเมืองน้อย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมฯ 69
  29 ก.ย. 2564    รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองน้อย สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 73
  16 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองน้อย สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 79
  10 ส.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองน้อย สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2564 40
  18 พ.ค. 2564    รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองน้อย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 65
  2 เม.ย. 2564    รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 74
  3 ก.พ. 2564    รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองน้อย สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 71
  2 ก.พ. 2564    ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้ารับฟังการประชุมและการปรึกษา ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 64 76
  23 พ.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัญวิสามัญ เดือนพฤศจิกายน 62 78
  30 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภาสมัญสามัญ เดือน กันยายน 63 104

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 446979 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน