บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  31 ม.ค. 2566    ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 49
  16 ธ.ค. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองน้อยที่มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 37
  15 ธ.ค. 2565    ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 35
  9 ธ.ค. 2565    ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เมืองน้อย สมัยสามัญสมัยที่ 4/2565 ครั้งที่ 1 42
  30 ก.ย. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองน้อยที่มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 27
  30 ก.ย. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองน้อยที่มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 34
  27 ก.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.เมืองน้อย สมัยสามัญสมัยที่ 3/2565 ครั้งที่ 3 42
  23 ก.ย. 2565    ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/65 ครั้งที่ 2 44
  16 ก.ย. 2565    รายงานการประชุมสภา อบต.เมืองน้อยที่มีมติรับรองแล้ว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 39
  14 ก.ย. 2565    ประกาศ เรียกประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 40

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 507968 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน