โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  24 พ.ย. 2563    ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย 3
  12 พ.ย. 2563    ประกาศระเบียบ อบต.เมืองน้อย ว่าด้วยการเข้าสอบในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง 18
  5 พ.ย. 2563    ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 17
  26 ต.ค. 2563    รายงานสรุปผลการประเมินความพึ่งพอใจของผู้เข้าร่วมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 8
  14 ก.ย. 2563    คู่มือการลดขยะ 20
  9 ก.ค. 2563    วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฎาคม 63 35
  29 มิ.ย. 2563    ประกาศการกำหนดเขตตำบลเมืองน้อย 19
  26 มิ.ย. 2563    วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มิถุนายน 63 20
  19 มิ.ย. 2563    ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างนักการภารโรง 28
  16 มิ.ย. 2563    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.เมืองน้อย ตำแหน่งนักการภารโรง 27

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 126317 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน