บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 มิ.ย. 2565    ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ พนักงานขับรถบรรทุกขยะ 27
  1 มิ.ย. 2565    ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นฯ (นักวิชาการตรวจสอบภายใน) 23
  31 พ.ค. 2565    ประกาศ รายชื่อผุ้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) 22
  30 พ.ค. 2565    ระเบียบ อบต.เมืองน้อย ว่าด้วยการเข้าสอบการสรรหาฯ (พนักงานจ้างขับรถบรรทุกขยะ) 22
  23 พ.ค. 2565    ข้อบังคับ สถานีสูบน้ำด้วยระบบไฟฟ้าบ้านหนองเทา 23
  6 พ.ค. 2565    ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(พนักงานขับรถบรรทุกขยะ) 24
  4 เม.ย. 2565    รายงานข้อมูลข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565) รอบ 6 เดือน 16
  1 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายหน่วยงาน ประจำปี 2565 35
  7 มี.ค. 2565    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 65 50
  4 มี.ค. 2565    ระเบียบสภา อบต.เมืองน้อย ว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาฯ 44

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 284757 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน