บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 รายงานการคลัง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 เม.ย. 2564    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ปี 2564 18
  16 เม.ย. 2564    รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 16
  31 มี.ค. 2564    ประกาศรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินพร้อมข้อมูลรายงานการเงิน 16
  22 มี.ค. 2564    รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 17
  22 มี.ค. 2564    งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 18
  18 พ.ย. 2563    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563 15
  15 พ.ค. 2562    รายงานผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 ปี 2562 17
  15 พ.ค. 2562    รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม ปี 2561 17
  19 ต.ค. 2561    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 4 19
  11 ก.ค. 2561    รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 3 28

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 207594 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน