โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 กองการศึกษา
 
           

 


   
  นายโยธิน บัวทอง  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
   
  นางสาวนิรมล เขียวอ่อน  
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
 
นางสาวข้าวทิพย์ ภูพวก         นางไพรัตน์ ทาระ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเมืองน้อย
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 156351 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน