โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 กองคลัง
 
           

 


   
  นางสาวจิรพรรณ บุษบงก์  
  ผู้อำนวยการกองคลัง  
 
นางศิริพร ครองยุติ   นางสาวนวลปรางค์ นามบุตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   
  นางสุกันยา คำเพราะ  
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 156353 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน