บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565
    รายละเอียดข่าว :

ข้อบัญญัติ  เรื่อง  การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.  2558  แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  1)  พ.ศ.  2565

    เอกสารประกอบ : ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ก.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 317424 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน