บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสรุปผลการประเมินความพึ่งพอใจของผู้เข้าร่วมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
    รายละเอียดข่าว :

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมขนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง  ชุดที่  3

    เอกสารประกอบ : รายงานสรุปผลการประเมินความพึ่งพอใจของผู้เข้าร่วมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 162660 คน ตั้งแต่วันที่ 09 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน