บริการคำร้องออนไลน์
โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ : www.muangnoi.go.th
 
 



ภาพข่าวกิจกรรม
 


ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563


ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2563