วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มิ.ย. 2564
จ้างต่ออายุการเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและปรับปรุงบำรุงรักษาเว็บไซต์ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอส.ที. ตามโครงการเยียวยาเกษตรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 สายแยกหนองสะพังไปหนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 9 สายทางหลวงชนบทไปทางมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกบ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 เส้นโนนก่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์การฝึกอบรม การจัดการขยะรีไซเคิล (3.2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
วัสดุประปา
2  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน หมู่ที่ 3 สายหนองเวศ - สวนป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องคอริ่ง เช็คเนื้อถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง