วันที่
ชื่อเรื่อง
31  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง นั่งร้านเหล็กขนาด 5 ชั้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 3รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองมุข หมู่ที่ 5 สายไปบ้านผึ้งตำบลทาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 สายปั้มน้ำมันไปหนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนบ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 สายหนองเวศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนสายสามแยกหนองสะพัง - วงแหวนหนองอีเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2561
จ้างปรับเกรดพื้นที่เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตบริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อเครื่องสูบน้ำซับเมิส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง (มอเตอร์ไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง