วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2561
จ้างจ้างประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง สร้างสุขให้ปวงประชา เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์อื่น ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7สายทางมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์ อบต.เมืองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  มิ.ย. 2561
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุอื่น (วัสดุประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง