วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ก.พ. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 8 สายห้วยหนาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 7 สายทางมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสวน หมู่ที่ 2 สายปั้มน้ำมัน - หนองแซง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเทา หมู่ที่ 3 สายบ้านนายสมัย ทองมาก - บ้านนางสุพิศ ร้องครบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อเครื่องสูบน้ำซัมเมอร์ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองน้ำเต้า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ม.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 1 สายโรงน้ำ -โรงผึ่งหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง